CZ EN

SoftLi (zkráceně software Liberec) je firma zabývající se sběrem dat z výrobních linek. Vyvíjí systém MES, který sbírá data chodu linky, aby mohly firmy efektivně diagnostikovat výrobu. Narozdíl od své konkurence, složené z většiny velkých rigidních starších firem, které mají předražené produkty, sází na rychlé agilní nasazení systému do továrny, jenž je současný, řádově levnější a jednoduchý na řízení.

Právě jednoduchost, přehlednost, přívětivost a schopnost jej pochopit člověkem s okrajovými technickými znalostmi se nejvíce propisuje do logotypu a identity SoftLi. Ta sází na minimalismus, hravost s jednoduchými konkrétními prvky, které jsou běžnému netechnickému uživateli známy. Ten se tak složitosti systému nebojí, protože veškeré komplikované programátorské funkce jsou skryty na pozadí přehledného jednoduchého sofistikovaného systému.

Logotyp

Symbol je složením Liter „S” a „i”, což je jak první a poslední litera Názvu, tak Iniciály slovního spojení „informační systém”. Po natočení Symbolu o 90° se „i” dostává mezi kulaté závorky, což v programátorském jazyce z „i” dělá proměnnou. Stává se tak z něj odkaz na programátorskou činnost, coby hlavní podstatu SoftLi.

Zvýrazněná společná část „i” a „S” asociuje List ve vzduchu, který odkazuje na původní význam slova softly - lehce, měkce.

Identita

„i” se vytvořilo prostým přidáním tečky ve specifické kompozici k písmenu „S”. Právě přesná poloha tečce dává hodnotu informace (že střed písmene „S” je vlastně „i”). Právě z toho čerpá i následovná doprovodná identita, poskládaná z teček v různých kompozicích, které s doprovodnými šedými liniemi tvočí konkrétní prvky. Tímto mohou získávat jinou hodnotu informaci (například jako v umístění v typografii). Konkretizující prvky pak vytvářejí pro zákazníky dojem něčeho známého, překonávají bariéru myšlenky, že MES systém musí být obrovský moloch. Zákazníci získávají v systém důvěru a neobávají se ho.

banka doprovodných prvků

Navigační prvky

UX pro aplikace

ikony aplikací

Ilustrace

Lukáš Slovák

Spolupráce se Stroyákama nakopla náš byznys na novou úroveň.

Další projekty