CZ EN

Jizerky

jsou o atmosféře. Není to místo o jednom monopolním subjektu (Trosky, Sněžka, Pravčická brána), na který čekají řady turistů. Jde o každý kámen, skálu nebo strom, který dohromady tvoří jeden celek. Jizerské hory mají Genius loci v atmosféře, která tam panuje, když nikoho nepotkáte. Mlha, sem tam sluníčko, miliony stromů, žulové skály tvrdé jako dřívější život sklářů v horách a ticho. Ticho a klid v přelidněném světě je největší luxus, který si přeje jak pražský vysoce postavený manažer, tak dělník z fabriky v průmyslové zóně.

Logotyp

Základem logotypu je strom vytvořený z písmena „J”. Není to obyčejný strom. Svým zakončením napovídá, že vyrůstá na skále v drsných podmínkách jako kleč. Spojuje v sobě žulové skály a nekonečné lesy, stavební kameny Jizerek. Svým zakončením řezu minimalisticky odkazuje na turistické ukazatele, které ukazují směr, stejně jako web s projektem, jež logotyp zaštiťuje. Další asociací, kterou zakončení litery „J” vzbuzuje, je deštník - drobný odkaz na typické počasí pro kraj a zároveň zázemí a ochrannu proti němu. Smrk je zároveň v současnosti nejtypičtější dřevinou a jménem nejvyšší hory na české straně. Koruna stromu vychází ze stopy typické pro bruslení na běžkách a vychází tak ze sportu typického pro zdejší místo.

Identita

Identita Jizerek je minimálnějšího charakteru. Jsou zde prvky vycházející topologicky ze stromu (šiška, větev), rozdělovník a prvky navigace, které z logotypu vycházejí i vizuálně stylem zakončení do šestiúhelníku.

Je zde signifikantní vzor ze šišek, který udržuje identitu v propagačních materiálech a je definován poměrově mezerou mezi šiškami na výšku a šířku 4násobkem velikosti šišky. sousedící řádky jsou vůči sobě horizontálně posunuty o polovinu rozteče mezi šiškami (viz obr.).

Nedílnou součástí jsou velké barevné obdélníkové bloky nesoucí obvykle barvu Brandu nebo regionů, které rozvrhují formát na menčí částí a pomáhají obsahu mít řád. Takto upravená struktura má lepší hierarchii pro orientaci. Typografie pak s bloky tvoří vazby a kompozice.

Další projekty