CZ EN

Hlavní stálá instalace

S vytvářením identity pro Svět medúz jsme byli zároveň osloveni o vytvoření hlavní instalace s projekcí kolem největšího akvária. Prostor krychlového tvaru s oválným akváriem, které obsahuje největším množstvím medúz v Evropě, se jevil jako ideální výzva pro vytvoření dlouhé ambientní smyčky obsahu, která pokryje majoritu zorného pole diváka. Fascinující pohyb medúz, jejich život a prostředí se pak stalo hlavní nosnou linkou animace.

MeduzaBTS.gif

Produkce

Pro vytvoření komplexního obsahu bylo zapotřebí mít i několik variant hlavního protagonisty - medúzy. Tento model jsme použili jak pro projekci, tak i pro identitu jako 3D ilustraci.

Samotná tvorba 3D animace poté probíhala v programu Blender, kde se podle dané pixelmapy vytvořil setup kamer. Koncepce tedy odpovídala prostředí, velice klidným až relaxačním tempem pohybů, které odpovídají hypnotickému pohybu medúz.

Vytvořili jsme custom smyčku o délce zhruba 8 minut, kterou bylo díky flexibilnímu technickému řešení možno updatovat a rozšířit na finálních 10+ minut obsahu.

MeduzyBTS.gif

Výsledek

Výslednou smyčku podtrhla hudba a zvukové efekty, které jsme vytvořili na míru pro tuto instalaci. Projekce běží každý den a okouzluje denně až tisícovku lidí. Flexibilní setup nechává do budoucna prostor na vzdálený update obsahu. Svět Medúz se stal ikonickou atrakcí Prahy a my jsme rádi, že jsme přispěli k jeho úspěchu.

Minutový výtažek z finální instalace

Instalaci můžete vidět kterýkoli den v týdnu během otevírací doby Světa Medúz

Další projekty