CZ EN

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /www/doc/www.stroystudio.com/www/include/library_function.php on line 1102

Interaktivní instalace na Jubilejní koberec věnovaný továrníkovi Ignazi Ginzkeyovi k 70. narozeninám. Instalace je vytvořena pro město Vratislavice nad Nisou a mapuje vyobrazené předměty na historickém díle. Videomapping doplňuje dotykový panel, který vypráví nejen historii Rodu Ginzkeyů, ale i koberců ve Vratislavicích a díla samotného.

Interaktivní instalace

Koncepce

Město Vratislavice nad Nisou za námi přišlo se zadáním, zprostředkovat jednotlivé výjevy na Jubilejním koberci a zároveň historii koberců v obci. S historiky jsme projednali hlavní okruhy témat. Vytvořili jsme návrh instalace, kterou poté realizovala firma Art vision. Základem obsahu je bludička, která putuje po koberci a objevuje jednotlivé aspekty koberce a popisuje je. Při projíždění obsahu na interaktivním panelu se spouštějí animace k jednotlivým tématům.

První skicy

Na texturu koberce se skicuje první storyboard, který určuje, jak se bude obsah koberce užívat videomappingem

koncepce.gif

Vizualizace

Určuje uspořádání instalace a řešení technických parametrů, aby se mohla navrhnout správná technologie pro instalaci. Dopočítává se například velikost obrazu nebo přesné umístění projektorů ve 3D programu.

3D modelace

Celý koberec je přemodelován do 3D objektu, aby jeho původní obsah (domy, květena, ornamenty, atd.) mohl reagovat s přidaným obsahem mappingu a fungoval plasticky.

3dmodel-gif.gif

Finální instalace

Finální instalace proběhla ve spolupráci s architekty budovy. Celá instalace se uzavřela do kvádru s překližky, včetně dotykového panelu. Pro projekci byl vybrán projektor s vysokým nativním rozlišením, aby mohl promítat vysoké detaily koberce.

Lukáš Kajínek

vedoucí odboru kultury, školství a sportu

Spolupráce s kolegy ze STROY Studio na projektu vizuální prezentace pro Jubilejní koberec v IGI VRATISLAVICE byla velmi efektivní. Naši původní představu jsme společně pravidelně konzultovali s cílem dosáhnout funkční, realistické a zároveň atraktivní podoby prezentace a uživatelsky přívětivého ovládání doplňkového informačního panelu. Od doby otevření nové knihovny vidělo koberec společně s prezentací tisíce návštěvníků. Zpětná vazba je především pozitivní, což dokazuje, že společný projekt se STROY se stal úspěšnou realizací.

Další projekty