CZ EN

Logotyp

Cermitech je rychle rostoucí společnost zabývající se automatizací. Vyniká možností zajistit kompletní stavbu automatické linky od navrhnutí prostot pro linku, navržení samotné linky, elektroinstalace, programového vybavení až po následné sbírání dat a práci s nimi. Pohybuje se tak ve sférách průmyslu 4.0, který efektivně uvádí do praxe.

Identita

Základ identity tvoří stylizovaný tvar segmentu ze 7-segmentového displayeodkazujícího na symbol loga co by číslice a fakt, že průmysl 4.0 je hlavně o detekci a zpracování velkého množství číselných dat. Tvar je definován jako obdélník, který má stejně seříznuté protilehlé rohy pod úhlem 50°, který je definován šikmou stranou „4" v symbolu. Logo poté s tvarem dobře komunikuje.

ANIMACE

Klient se bohužel většinou nemůže prezentovat vlastní prací, protože na většinu projektů podepisuje NDA. Proto jsme vytvořili podpůrné animace ve stylu průmyslu 4.0, které doplňují fakta o firmě a podporují vnímání firmy jako konkurenta, který disponuje současnými trendy a staví nadčasové linky.

Detail

detailvideo.gif

Vytváření videa

Další projekty